Hướng dẫn cài đặt CloudLinux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, October 31, 2017

Hướng dẫn cài đặt CloudLinux

Hướng dẫn cài đặt CloudLinux

Bước 1: Cài đặt CentOS hoặc cài đặt CloudLinux OS
* Cài đặt CentOS
Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server
Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.8 Minimal Server
Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.4 Minimal Server
* Cài đặt CloudLinux OS
CloudLinux 7.4: https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/7.4/iso/x86_64/CloudLinux-DVD-x86_64-7.4.iso
CloudLinux 6.9: http://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/6/iso/x86_64/CloudLinux-6.9-x86_64-DVD.iso
CloudLinux 5.11: http://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/5.11/iso/x86_64/CloudLinux-5.11-x86_64-DVD.iso
Bước 3: Đăng ký trial hoặc mua license CloudLinux
Tham khảo giá tại trang chủ: link
Đăng ký trial 15 ngày: link
Nhấn Submit
Vào email nhấn active tài khoản

Đăng nhập vào tài khoản CloudLinux đã tạo nhấn Active Trial Now

Bước 2: Set Up Cloud Linux
- Tải script deploy Cloud Linux
# wget https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy
- Active theo license
# sh cldeploy -k <activation_key>
- Active theo IP
# sh cldeploy -i
- Khởi động lại dịch vụ
# reboot
Bước 3: Kiểm tra
# cat /etc/redhat-release
Xem thêm video
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt CloudLinux Reviewed by HAPPY on 12:09 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt CloudLinux Bước 1 : Cài đặt CentOS hoặc cài đặt CloudLinux OS * Cài đặt CentOS Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top