Hướng dẫn cài đặt OpenCart trên Hosting Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, October 3, 2017

Hướng dẫn cài đặt OpenCart trên Hosting Linux

Hướng dẫn cài đặt OpenCart trên Hosting Linux
Bài viết hướng dẫn chúng ta cài đặt OpenCart lên Hosting sử dụng công cụ quản trị Cpanel.
Bước 1: Download mã nguồn Source code Opencart
Download các phiên bản OpenCart tại link https://www.opencart.com/index.php?route=cms/download/history
Bước 2: Upload Source code lên hosting
- Đăng nhập thông tin quản trị hosting
- Chọn File Manager -> public_html

- Upload mã nguồn OpenCart lên hosting

- Giải nén mã nguồn OpenCart
- Di chuyển dữ liệu thư mục upload ra ngoài
- Chỉnh tên file từ config-dist.php thành config.php và admin/config-dist.php thành admin/config.php
Bước 3: Tạo cơ sở dữ liệu
- Chọn MySQL Database
- Khởi tạo database

- Khởi tạo user database

- Phân quyền user database

Bước 4: Cài đặt Opencart
- Truy cập link website http://tenmiencuaban.com
- Nhấn Continue
Kiểm tra các gói và các tiện ích mở rộng để cài đặt
- Cấu hình database cho OpenCart
- Cấu hình thông tin quản trị website OpenCart
- Quá trình cài đặt hoàn tất
- Đăng nhập quản trị OpenCart
- Chuyển lưu trữ vì vấn đề bảo mật
Xem thêm video

Chúc bạn thành công!
Hướng dẫn cài đặt OpenCart trên Hosting Linux Reviewed by HAPPY on 10:26 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt OpenCart trên Hosting Linux Bài viết hướng dẫn chúng ta cài đặt OpenCart lên Hosting sử dụng công cụ quản trị Cpanel. ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top