Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 Datacenter | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, October 19, 2017

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 Datacenter

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 Datacenter
Bước 1: Tải file cài đặt Microsoft Server 2016 Standard
1. Windows Server 2016 version 1607 build 14393.447
+ Hyper-V: https://goo.gl/aDkaK2
+ Essentials: https://goo.gl/HxQ2vr
+ Standard + Datacenter: https://goo.gl/eR5grT
+ Storage: https://goo.gl/kPqYJm
2.Windows Server 2016 version 1607 build 14393.0 
+ Hyper-V: https://goo.gl/fhw5XX
+ Essentials: https://goo.gl/u9TMbk
+ Standard + Datacenter: https://goo.gl/9tSFwH
+ Storage: https://goo.gl/fnrzPc
Key cài đặt
Windows 2016 Server Essentials Key:
FVPY2-6KNF7-8CKF8-YHJDY-BBDJ8
Server 2016 Essentials TP5 Key:
FVPY2-6KNF7-8CKF8-YHJDY-BBDJ8
Windows Server 2016 Standard Key:
MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Windows Server 2016 Datacenter Key:
6XBNX-4JQGW-QX6QG-74P76-72V67
Server 2016 Datacenter TP5 Key:
2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67
Windows Server 2016 Edition Family (Datacenter) Key:
2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67
Bước 2: Cài đặt Windows Server
Xem thêm video

Chúc các bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 Datacenter Reviewed by HAPPY on 8:50 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2016 Datacenter Bước 1 : Tải file cài đặt Microsoft Server 2016 Standard 1.  Windows Server 2016 versi...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top