Lỗi A Network service error has occured trên Zimbra | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 16, 2018

Lỗi A Network service error has occured trên Zimbra

Lỗi A Network service error has occured

Sau khi chúng ta cài đặt hoặc thiết lập 1 mail bằng Zimbra nhưng bị báo lỗi "A network service error has occured"

Kiểm tra trạng thái dịch vụ của Zimbra
# su - zimbra
# zmcontrol status

Kiểm tra log Zimbra
# cat /var/log/zimbra.log
Kiểm tra các dịch vụ email khác có chạy hay không
# systemctl status postfix
# systemctl status sendmail.service
Remove các dịch vụ email khác đang chạy
# yum remove postfix
Khởi động lại dịch vụ zimbra
# su - zimbra
# zmcontrol restart
Kiểm tra lại gửi mail
Chúc bạn thành công !

Lỗi A Network service error has occured trên Zimbra Reviewed by HAPPY on 4:01 PM Rating: 5 Lỗi A Network service error has occured Sau khi chúng ta cài đặt hoặc thiết lập 1 mail bằng Zimbra nhưng bị báo lỗi " A network se...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top