Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên DirectAdmin | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 23, 2018

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên DirectAdmin

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên DirectAdmin
Trong quá trình upload dữ liệu lên Direct Admin, chúng ta có thể phân quyền sai và chưa đúng dẫn đến lỗi phát sinh nhưng không tìm ra nguyên nhân do đâu. Mặt khác phân quyền cho từng file thì rất tốn thời gian. Do đó để phân quyền nhanh chóng chúng ta dùng command line sau:

1. SSH vào server
Chúng ta có thể sử dụng putty, MobaExterm, ...vv
2. Chạy câu lệnh sau
# chown -hR user.user /home/user/domains/your_domain/public_html
# chown user.user /home/user/domains/your_domain/public_html/
# find /home/user/domains/your_domain/public_html -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
# find /home/user/domains/your_domain/public_html -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
# find /home/user/domains/your_domain/public_html -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644
# find /home/user/domains/your_domain/public_html -type f -name "index.*" -print0 | xargs -0 chmod 0444
# find/home/user/domains/your_domain/public_html -type f -name "*.php" -print0 | xargs -0 chmod 0644
# chmod 711 /home/user/domains/your_domain/public_html

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 10:38 PM Rating: 5 Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên DirectAdmin Trong quá trình upload dữ liệu lên Direct Admin, chúng ta có thể phân quyền sai và chưa đú...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top