Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên cPanel | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, January 24, 2018

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên cPanel

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên cPanel

Bài viết hướng dẫn chúng ta phân quyền toàn bộ dữ liệu gồm tất cả các dữ liệu ẩn dữ liệu không đúng phân quyền trên cPanel
1. SSH vào server chứa cPanel
Có thể dùng putty hoặc các phần mềm kết nối SSH để thực hiện kết nối
2. Chạy lệnh sau:
# chown -hR user.user /home/user/public_html
# chown user.user /home/user/public_html/
# find /home/user/public_html -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
# find /home/user/public_html -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
# find /home/user/public_html -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644
# find /home/user/public_html -type f -name "index.*" -print0 | xargs -0 chmod 0444
# find /home/user/public_html -type f -name "*.php" -print0 | xargs -0 chmod 0644
# chmod 711 /home/user/public_html

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên cPanel Reviewed by HAPPY on 8:28 AM Rating: 5 Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên cPanel Bài viết hướng dẫn chúng ta phân quyền toàn bộ dữ liệu gồm tất cả các dữ liệu ẩn dữ liệu không...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top