Hướng dẫn đăng ký Zoho Mail miễn phí | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, January 11, 2018

Hướng dẫn đăng ký Zoho Mail miễn phí

Hướng dẫn đăng ký Zoho Mail miễn phí

Bước 1: Đăng ký tài khoản Zoho Mail
https://workplace.zoho.com/orgsignup.do?signup.html
Truy cập https://www.zoho.com/mail/
Nhấn signup để đăng ký
Nhập mã code để verified điện thoại

Bước 2: Cấu hình mail Zoho
- Xác minh tên miền
Có các phương thức sau:
Trỏ record CNAME: zbxxxx trỏ về zmverify.zoho.com
Trỏ record TXT: @ trỏ về giá trị zoho-verification=zbxxxx.zmverify.zoho.com
Xác minh qua mã code HTML:
1. Download the HTML file  verifyforzoho.html.
2. Under the root of your webhost, create a folder zohoverify.
3. Upload the above file (verifyforzoho.html) in the zohoverify folder.
4. You can see a verification code in http://your_domain.com/zohoverify/verifyforzoho.html if you have uploaded the file in the correct path.
5. Click the Verify button to complete the verification.
Sau đó Proceed để xác minh
- Thêm user mail
Nhấn Proceed để tạo user
Tạo điền thông tin user

- Tạo các group- Cấu hình record email
Nhấn MX Lookup. Nếu trỏ tên miền thành công -> Nhấn OK
Nhấn Next để tiếp tục
- Cấu hình record DKIM và SPF để xác thực email gửi nhận
* SPF: Trỏ record TXT với giá trị sau
* DKIM
Nhấn chọn Proceed to Configure DKIM
- Tích hợp email đã có qua IMAP, POP3
- Sử dụng Zoho trên Mobile bằng app
- Quá trình mail hoàn tất
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn đăng ký Zoho Mail miễn phí Reviewed by HAPPY on 11:52 AM Rating: 5 Hướng dẫn đăng ký Zoho Mail miễn phí Bước 1: Đăng ký tài khoản Zoho Mail https://workplace.zoho.com/orgsignup.do?signup.html Truy cậ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top