November 2017 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, November 29, 2017
Thi chứng chỉ IPv6 thông qua ipv6.he.net
9:56 PM

Thi chứng chỉ IPv6 thông qua ipv6.he.net

Thi chứng chỉ IPv6 thông qua ipv6.he.net Reviewed by HAPPY on 9:56 PM Rating: 5 Thi chứng chỉ IPv6 thông qua ipv6.he.net
Một số ví dụ về lệnh awk trên Linux
8:39 AM

Một số ví dụ về lệnh awk trên Linux

Một số ví dụ về lệnh awk trên Linux Reviewed by HAPPY on 8:39 AM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh awk trên Linux
Tuesday, November 28, 2017
Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux
10:54 AM

Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux

Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux Hiển thị trạng thái của Firewall Hiển thị các rule INPUT hoặc OUTPUT Stop/ Start/Resta...
Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux Reviewed by HAPPY on 10:54 AM Rating: 5 Một số ví dụ về quản lý IPtables trên Linux Hiển thị trạng thái của Firewall Hiển thị các rule INPUT hoặc OUTPUT Stop/ Start/Resta...
Friday, November 24, 2017
Một số ví dụ về lệnh chown trên Linux
9:39 AM

Một số ví dụ về lệnh chown trên Linux

Một số ví dụ về lệnh chown trên Linux Reviewed by HAPPY on 9:39 AM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh chown trên Linux
Một số ví dụ về lệnh chmod trên Linux
9:08 AM

Một số ví dụ về lệnh chmod trên Linux

Một số ví dụ về lệnh chmod trên Linux Lệnh chmod dùng để phân quyền cho file.
Một số ví dụ về lệnh chmod trên Linux Reviewed by HAPPY on 9:08 AM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh chmod trên Linux Lệnh chmod dùng để phân quyền cho file.
Thursday, November 23, 2017
Cài đặt Plugin WeatherMap trên Cacti Network Monitoring
9:20 AM

Cài đặt Plugin WeatherMap trên Cacti Network Monitoring

Cài đặt Plugin WeatherMap trên Cacti Monitoring Xem thêm video Chúc bạn thành công !
Cài đặt Plugin WeatherMap trên Cacti Network Monitoring Reviewed by HAPPY on 9:20 AM Rating: 5 Cài đặt Plugin WeatherMap trên Cacti Monitoring Xem thêm video Chúc bạn thành công !
Wednesday, November 22, 2017
Một số ví dụ về lệnh du trên Linux
10:47 AM

Một số ví dụ về lệnh du trên Linux

Một số ví dụ về lệnh du trên Linux Lệnh du: Dùng để kiểm tra dung lượng sử dụng Trong đó: a: Dùng để hiển thị tất cả các dung lượng ...
Một số ví dụ về lệnh du trên Linux Reviewed by HAPPY on 10:47 AM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh du trên Linux Lệnh du: Dùng để kiểm tra dung lượng sử dụng Trong đó: a: Dùng để hiển thị tất cả các dung lượng ...
Saturday, November 18, 2017
Một số ví dụ về cut command line trên Linux
11:58 AM

Một số ví dụ về cut command line trên Linux

Một số ví dụ về cut command line trên Linux Lệnh cut dùng để get một nội dung ( dòng, cột...vv) từ file Khởi tạo 1 file demo.txt như ...
Một số ví dụ về cut command line trên Linux Reviewed by HAPPY on 11:58 AM Rating: 5 Một số ví dụ về cut command line trên Linux Lệnh cut dùng để get một nội dung ( dòng, cột...vv) từ file Khởi tạo 1 file demo.txt như ...
Một số ví dụ cat command line trên Linux
11:02 AM

Một số ví dụ cat command line trên Linux

Một số ví dụ cat command line trên Linux Lệnh cat dùng để cho phép tạo ra một hoặc nhiều file, hiển thị nội dung file, nối các file thàn...
Một số ví dụ cat command line trên Linux Reviewed by HAPPY on 11:02 AM Rating: 5 Một số ví dụ cat command line trên Linux Lệnh cat dùng để cho phép tạo ra một hoặc nhiều file, hiển thị nội dung file, nối các file thàn...
Friday, November 17, 2017
Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora
8:56 AM

Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora

Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora - Hiển thị các gói đã cài đặt # rpm -qa # yum list installed - Hiển thị cá...
Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora Reviewed by HAPPY on 8:56 AM Rating: 5 Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora - Hiển thị các gói đã cài đặt # rpm -qa # yum list installed - Hiển thị cá...
Thursday, November 16, 2017
Hướng dẫn cài đặt Ccleaner Professional 5.37.6309
8:13 AM

Hướng dẫn cài đặt Ccleaner Professional 5.37.6309

Hướng dẫn cài đặt Ccleaner Professional 5.37.6309 Bước 1 : Tải Ccleaner Professional 5.37.6309  tại đây hoặc từ trang chủ ccleaner http...
Hướng dẫn cài đặt Ccleaner Professional 5.37.6309 Reviewed by HAPPY on 8:13 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Ccleaner Professional 5.37.6309 Bước 1 : Tải Ccleaner Professional 5.37.6309  tại đây hoặc từ trang chủ ccleaner http...
Wednesday, November 15, 2017
Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux
10:55 PM

Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux

Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux 1. Liệt kê tất cả các port kết nối netstat -a 2. Liệt kê các kết nối qua TCP netstat -at ...
Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux Reviewed by HAPPY on 10:55 PM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux 1. Liệt kê tất cả các port kết nối netstat -a 2. Liệt kê các kết nối qua TCP netstat -at ...
Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top