Khóa học cPanel & WHM Sales Professional (S100) phần 2 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, November 2, 2017

Khóa học cPanel & WHM Sales Professional (S100) phần 2

Khóa học cPanel & WHM Sales Professional (S100) phần 2
Bài thi chứng chỉ sẽ có 31 + 20 câu hỏi. Sẽ được random câu hỏi khó dễ khác nhau
Phần 1: Selling cPanel
Câu 1:
Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Câu 20:

Câu 21:

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:

Câu 25:

Câu 26:

Câu 27:

Câu 28:

Câu 29:

Câu 30:

Câu 31:

Phần 2: cPanel & Key Features
Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Câu 20:
Chúc bạn thành công !
Khóa học cPanel & WHM Sales Professional (S100) phần 2 Reviewed by HAPPY on 8:55 AM Rating: 5 Khóa học cPanel & WHM Sales Professional (S100) phần 2 Bài thi chứng chỉ sẽ có 31 + 20 câu hỏi. Sẽ được random câu hỏi khó dễ khác ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top