Hướng dẫn cài đặt CSF (ConfigServer & Security Firewall) trên cPanel | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, November 14, 2017

Hướng dẫn cài đặt CSF (ConfigServer & Security Firewall) trên cPanel

Hướng dẫn cài đặt CSF (ConfigServer & Security Firewall) trên cPanel

Bước 1: Cài đặt CSF Firewall
Tải mã nguồn cài đặt csf
wget https://download.configserver.com/csf.tgz
Giải nén csf
tar xfz csf.tgz
cd csf
Cài đặt csf
sh install.sh
Bước 2: Cấu hình CSF
Chỉnh sửa chế độ setting mode /etc/csf/csf.conf. Set giá trị
TESTING = "0"
Khởi động dịch vụ csf
/etc/init.d/csf restart
hoặc lệnh csf -r
Bước 3: Kiểm tra và sử dụng CSF cơ bản
Cho phép 1 địa chỉ IP
csf -a 11.22.33.44
hoặc
csf --add 11.22.33.44
Chặn 1 địa chỉ IP
csf -d 11.22.33.44
hoặc
csf --deny 11.22.33.44
Kiểm tra 1 địa chỉ IP trong csf
csf -g 11.22.33.44
hoặc
csf --grep 11.22.33.44
Khởi động CSF
csf -s
hoặc
csf --start
Tắt CSF
csf -f
hoặc
csf --stop
Khởi động lại CSF
csf -r [hoặc] csf --restart
Giao diện CSF web trên cPanel
Đăng nhập WHM Home -> Plugin -> CSF
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt CSF (ConfigServer & Security Firewall) trên cPanel Reviewed by HAPPY on 10:49 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt CSF (ConfigServer & Security Firewall) trên cPanel Bước 1 : Cài đặt CSF Firewall Tải mã nguồn cài đặt csf wget ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top