Một số ví dụ cat command line trên Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, November 18, 2017

Một số ví dụ cat command line trên Linux

Một số ví dụ cat command line trên Linux
Lệnh cat dùng để cho phép tạo ra một hoặc nhiều file, hiển thị nội dung file, nối các file thành 1 và hiển thị nội dung ra giao diện màn hình terminal
Hiển thị nội dung của 1 file
cat sharelinux.txt
Hiển thị nội dung của nhiều file
cat sharelinux.txt demo.txt
Tạo 1 file mới
cat >nhap.txt
Nhập nội dung nếu muốn thoát nhấn Ctrl + D
Hiển thị nội dung kèm theo số dòng
Copy nội dung file này sang file khác
$ cat [file cần copy] > [file mới]
Hiển thị $ cuối mỗi dòng
cat -e demo.txt


Một số ví dụ cat command line trên Linux Reviewed by HAPPY on 11:02 AM Rating: 5 Một số ví dụ cat command line trên Linux Lệnh cat dùng để cho phép tạo ra một hoặc nhiều file, hiển thị nội dung file, nối các file thàn...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top