2017 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, December 24, 2017
Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x
1:05 PM

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x Để cài đặt Let's Encrypt chúng ta cần trỏ tên miền về địa chỉ...
Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 1:05 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt trên Web Server Apache CentOS 7.x Để cài đặt Let's Encrypt chúng ta cần trỏ tên miền về địa chỉ...
Friday, December 22, 2017
Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10
10:58 PM

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10 Bước 1 : Cài đặt Apache 2 # sudo apt-get -y install apache2 # sudo systemctl start ap...
Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10 Reviewed by HAPPY on 10:58 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu 16.04/16.10 Bước 1 : Cài đặt Apache 2 # sudo apt-get -y install apache2 # sudo systemctl start ap...
Thursday, December 21, 2017
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu
12:50 PM

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu Chuyển đổi user root # su - Bước 1 : Cài đặt Apache 2 # sudo apt-get -y install apache2 # ...
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu Reviewed by HAPPY on 12:50 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.x trên Ubuntu Chuyển đổi user root # su - Bước 1 : Cài đặt Apache 2 # sudo apt-get -y install apache2 # ...
Wednesday, December 20, 2017
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x
10:25 PM

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x

Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 17.x * PHP 5.6 # sudo apt-get install -y python-software-properties # sudo apt-get install softwar...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 17.x Reviewed by HAPPY on 10:25 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 17.x * PHP 5.6 # sudo apt-get install -y python-software-properties # sudo apt-get install softwar...
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x
8:13 PM

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đây https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ http://repo.mysql.com/ ...
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Reviewed by HAPPY on 8:13 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đây https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ http://repo.mysql.com/ ...
Monday, December 18, 2017
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x
11:10 PM

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x 1. Cài đặt MySQL 5.7 # sudo apt-get install software-properties-common # sudo add-apt...
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 11:10 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x 1. Cài đặt MySQL 5.7 # sudo apt-get install software-properties-common # sudo add-apt...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 16.x
9:12 AM

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 16.x * PHP 5.6 # sudo apt-get install -y python-software-properties # sudo add-apt-repository ppa:on...
Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 9:12 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt PHP trên Ubuntu 16.x * PHP 5.6 # sudo apt-get install -y python-software-properties # sudo add-apt-repository ppa:on...
Sunday, December 17, 2017
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch)
11:03 PM

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch)

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch) Chuyển đổi tài khoản "root" su Bước 1 : Cập nhật gói MariaDB * Maria...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch) Reviewed by HAPPY on 11:03 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 9 (Stretch) Chuyển đổi tài khoản "root" su Bước 1 : Cập nhật gói MariaDB * Maria...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie)
10:21 PM

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie)

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie) Chuyển đổi "root" su Bước 1 : Cập nhật gói cài đặt MariaDB * MariaDB ...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie) Reviewed by HAPPY on 10:21 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Debian 8 (Jessie) Chuyển đổi "root" su Bước 1 : Cập nhật gói cài đặt MariaDB * MariaDB ...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x
8:42 PM

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x * Ubuntu 17.04 Bước 1 : Cập nhật gói MariaDB [ MariaDB 10.1] # sudo apt-get install s...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x Reviewed by HAPPY on 8:42 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 17.x * Ubuntu 17.04 Bước 1 : Cập nhật gói MariaDB [ MariaDB 10.1] # sudo apt-get install s...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x
11:25 AM

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x Chúng ta có thể gernerate cài đặt tại: https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositori...
Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 11:25 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10.x trên Ubuntu 16.x Chúng ta có thể gernerate cài đặt tại: https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositori...
Friday, December 15, 2017
Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh
3:40 PM

Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh

Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh Net user là câu lệnh sử dụng để thêm (add), delete(xóa) và quả...
Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh Reviewed by HAPPY on 3:40 PM Rating: 5 Net User Command Line - Lệnh quản lý user bên trong Windows bằng dòng lệnh Net user là câu lệnh sử dụng để thêm (add), delete(xóa) và quả...
Wednesday, December 13, 2017
Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS
10:37 PM

Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS Bước 1 : Download file cài đặt # wget -N http://files.webuzo.com/install.sh Bước 2 ...
Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS Reviewed by HAPPY on 10:37 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS Bước 1 : Download file cài đặt # wget -N http://files.webuzo.com/install.sh Bước 2 ...
Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top