Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, December 18, 2017

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x
1. Cài đặt MySQL 5.7
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/mysql-5.7
# sudo apt-get update
# sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Thiết lập mật khẩu root
Nhập lại mật khẩu root
Khởi động và cho phép MySQL khởi động cùng hệ thống
# sudo systemctl restart mysql
# sudo systemctl enable mysql
2. Cài đặt MySQL 5.6
# sudo apt-get install software-properties-common
# sudo add-apt-repository -y ppa:ondrej/mysql-5.6
# sudo apt-get update
# sudo apt-get install mysql-server-5.6
Thiết lập mật khẩu root
Nhập lại mật khẩu
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 11:10 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6/5.7 trên Ubuntu 16.x 1. Cài đặt MySQL 5.7 # sudo apt-get install software-properties-common # sudo add-apt...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top