January 2018 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 30, 2018
Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla
11:18 AM

Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla

Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla Trong quá trình sử dụng hosting chắc rằng đôi lúc chúng ta sẽ có lỗi khi upload dữ liệu ...
Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla Reviewed by HAPPY on 11:18 AM Rating: 5 Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla Trong quá trình sử dụng hosting chắc rằng đôi lúc chúng ta sẽ có lỗi khi upload dữ liệu ...
Monday, January 29, 2018
Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS
7:44 AM

Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS

Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS Trong quá trình sử dụng đôi lúc chúng ta muốn kiểm tra dung lượng các file trên thư mục phát sin...
Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS Reviewed by HAPPY on 7:44 AM Rating: 5 Tìm File hoặc thư mục lớn nhất trên VPS Trong quá trình sử dụng đôi lúc chúng ta muốn kiểm tra dung lượng các file trên thư mục phát sin...
Sunday, January 28, 2018
Kiểm tra Spam Mail trên DirectAdmin
10:26 AM

Kiểm tra Spam Mail trên DirectAdmin

Kiểm tra Spam Mail trên DirectAdmin Khi VPS/Server bạn đang có dấu hiệu spam mail thì có rất nhiều thông báo của DirectAdmin về lượng ma...
Kiểm tra Spam Mail trên DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 10:26 AM Rating: 5 Kiểm tra Spam Mail trên DirectAdmin Khi VPS/Server bạn đang có dấu hiệu spam mail thì có rất nhiều thông báo của DirectAdmin về lượng ma...
Saturday, January 27, 2018
Dấu hiệu và cách xử lý VPS Spam Mail
8:07 PM

Dấu hiệu và cách xử lý VPS Spam Mail

Dấu hiệu và cách xử lý VPS Spam Mail 1. Dấu hiệu Spam Mail - CPU, Ram đột nhiên tăng cao liên tục - Email gửi nhận không được - Direc...
Dấu hiệu và cách xử lý VPS Spam Mail Reviewed by HAPPY on 8:07 PM Rating: 5 Dấu hiệu và cách xử lý VPS Spam Mail 1. Dấu hiệu Spam Mail - CPU, Ram đột nhiên tăng cao liên tục - Email gửi nhận không được - Direc...
Fix lỗi Domain have already exists
4:26 PM

Fix lỗi Domain have already exists

Fix lỗi Domain have already exists Trong quá trình chúng ta thêm tên miền trên DirectAdmin sẽ xảy ra lỗi báo Cannot create that domain...
Fix lỗi Domain have already exists Reviewed by HAPPY on 4:26 PM Rating: 5 Fix lỗi Domain have already exists Trong quá trình chúng ta thêm tên miền trên DirectAdmin sẽ xảy ra lỗi báo Cannot create that domain...
Kích hoạt SNI trên DirectAdmin
2:58 PM

Kích hoạt SNI trên DirectAdmin

Kích hoạt SNI trên DirectAdmin Đối với DirectAdmin khi cài đặt SSL thì chỉ cài đặt cho 1 IP riêng. Nếu bạn có nhiều hơn 2 website cùng ...
Kích hoạt SNI trên DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 2:58 PM Rating: 5 Kích hoạt SNI trên DirectAdmin Đối với DirectAdmin khi cài đặt SSL thì chỉ cài đặt cho 1 IP riêng. Nếu bạn có nhiều hơn 2 website cùng ...
Hướng dẫn parked domain trên DirectAdmin
10:12 AM

Hướng dẫn parked domain trên DirectAdmin

Hướng dẫn parked domain trên DirectAdmin Parked Domain hay Alias Domain cho phép chạy cùng nội dung của 1 website. Đối với DirectAdmin đ...
Hướng dẫn parked domain trên DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 10:12 AM Rating: 5 Hướng dẫn parked domain trên DirectAdmin Parked Domain hay Alias Domain cho phép chạy cùng nội dung của 1 website. Đối với DirectAdmin đ...
Cấu hình Cronjob trên DirectAdmin
9:34 AM

Cấu hình Cronjob trên DirectAdmin

Cấu hình Cronjob trên DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 9:34 AM Rating: 5 Cấu hình Cronjob trên DirectAdmin
Friday, January 26, 2018
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.33 trên CentOS
10:40 PM

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.33 trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.33 trên CentOS Bước 1 : Chuẩn bị CentOS - Cập nhật gói yum mới nhất cho CentOS # rpm --import /etc/pki/rp...
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.33 trên CentOS Reviewed by HAPPY on 10:40 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.33 trên CentOS Bước 1 : Chuẩn bị CentOS - Cập nhật gói yum mới nhất cho CentOS # rpm --import /etc/pki/rp...
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.32 trên CentOS
10:27 PM

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.32 trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.32 trên CentOS Bước 1 : Chuẩn bị CentOS - Cập nhật gói yum mới nhất cho CentOS # rpm --import /etc/pki/rpm-gp...
Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.32 trên CentOS Reviewed by HAPPY on 10:27 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Cacti 1.1.32 trên CentOS Bước 1 : Chuẩn bị CentOS - Cập nhật gói yum mới nhất cho CentOS # rpm --import /etc/pki/rpm-gp...
Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top