Phân loại chứng chỉ SSL thường dùng | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, March 22, 2018

Phân loại chứng chỉ SSL thường dùng

Phân loại chứng chỉ SSL thường dùng
Trong quá trình sử dụng hoặc truy cập website chúng ta sẽ thấy các website thường truy cập dạng https có ổ khóa màu xanh hoặc ổ khóa màu xanh kèm tên tổ chức website đó. Để giúp hiểu hơn bài viết sẽ giúp cái nhìn khái quát về các loại chứng chỉ SSL.
1. DV SSL
DV-SSL hay Domain Validated SSL là chứng chỉ xác minh chủ sở hữu tên miền của website. Sau khi chúng ta đăng ký nhà cung cấp SSL sẽ gửi mail xác nhận đơn hàng qua email đăng ký tên miền(domain quốc tế) và email [email protected](Domain quốc gia). Sau khi cài xong chúng ta sẽ có ổ khóa màu xanh cho website.
2. OV SSL
OV-SSL hay Organization Validation SSL là chứng chỉ xác minh chủ sở hữu doanh nghiệp của bạn. Sau khi cài xong SSL chúng ta sẽ thấy tên doanh nghiệp của mình hiện kèm theo ổ khóa màu xanh. Ví dụ:

3. EV SSL
EV SSL hay Exented Validation SSL là chứng chỉ xác minh tổ chức doanh nghiệp của website ở mức cao nhất
4. WildCard SSL
WildCard SSL là chứng chỉ SSL dành cho nhiều subdomain khác nhau, không giới hạn tại 1 SSL đăng ký.
5. MultiDomain
MultiDomain SSL hay còn gọi là UC/SAN SSL được xây dựng tích hợp vào Communication của Microsoft như Microsoft Exchange Server,Microsoft Office Communications,Lync
Phân loại chứng chỉ SSL thường dùng Reviewed by HAPPY on 11:27 PM Rating: 5 Phân loại chứng chỉ SSL thường dùng Trong quá trình sử dụng hoặc truy cập website chúng ta sẽ thấy các website thường truy cập dạng http...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top