Cài MultiPHP cho DirectAdmin | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, March 10, 2018

Cài MultiPHP cho DirectAdmin

Cài MultiPHP cho DirectAdmin

Đôi khi chúng ta có rất nhiều website cùng chạy trên 1 VPS hay 1 server nhưng đôi lúc chúng ta có website mới lại tương thích với PHP mới hơn nhưng cập nhật lên phiên bản cao thì có khả năng những website chạy trên cùng với server sẽ gây ra lỗi cục bộ. Vì vậy chúng ta sử dụng giải pháp chạy multiphp để giải quyết vấn đề trên. Để thiết lập Multi PHP ta thực hiện
1. Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại
# php -v

2. Thiết lập cấu hình custombuild
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
 # ./build set php1_mode fastcgi
# ./build set php2_mode fastcgi
# ./build set php1_release 7.2
# ./build set php2_release 5.6
# ./build set mod_ruid2 no
# ./build update
# vi options.conf
# ./build php n
# ./build rewrite_confs
Tuy theo cấu hình và nhu cầu sử dụng chúng ta có thể chọn lựa mode PHP để tối ưu hiệu suất cho VPS/Server và website
mod_php hoặc php-fpm hay fastcgi
3. Kiểm tra
Đăng nhập vào Direct Admin -> Domain Setup
Chọn website bạn cần chuyển và thiết lập PHP
Chọn phiên bản PHP

First PHP là phiên bản PHP mặc định cho website
Second PHP là phiên bản PHP thứ 2 chạy website.
Ví dụ bạn có website chạy PHP 7.2 thì chọn first php là PHP 7.2
Xem theo video

Chúc bạn thành công !
Cài MultiPHP cho DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 12:07 AM Rating: 5 Cài MultiPHP cho DirectAdmin Đôi khi chúng ta có rất nhiều website cùng chạy trên 1 VPS hay 1 server nhưng đôi lúc chúng ta có website ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top