Thay đổi thông tin đăng ký tên miền quốc tế | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, March 14, 2018

Thay đổi thông tin đăng ký tên miền quốc tế

Thay đổi thông tin đăng ký tên miền quốc tế

Đôi khi chúng ta đăng ký tên miền quốc tế mà vì một số thông tin mà bạn điền nhầm và muốn thay đổi lại thông tin cho đúng. Chúng ta sẽ tiến hành request đến nhà cung cấp hoặc nhà đăng ký domain mà chúng ta đăng ký yêu cầu change thông tin.
1. Đổi thông tin email
Nhà cung cấp tên miền sẽ gửi cho chúng ta email
Sẽ có 1 email có tiêu đề "Change of Registrant request for domain - Current Registrant Action Required" được gửi đến địa chỉ email cũ. Trong email đó sẽ có 1 link để bạn nhấn vào xác nhận việc thay đổi thông tin.
Đồng thời cũng sẽ có 1 email có tiêu đề "Change of Registrant request for domain - New Registrant Action Required" được gửi đến địa chỉ email email mới. Trong email đó sẽ có 1 link để bạn nhấn vào xác nhận việc thay đổi thông tin.
2. Đổi thông tin chủ thể
Chuyển nhượng chủ sở hữu tên miền quốc tế
3. Đổi thông tin khác
Thay đổi thông tin đăng ký tên miền quốc tế Reviewed by HAPPY on 8:30 AM Rating: 5 Thay đổi thông tin đăng ký tên miền quốc tế Đôi khi chúng ta đăng ký tên miền quốc tế mà vì một số thông tin mà bạn điền nhầm và muốn t...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top