Một số ví dụ less command line trên Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, March 14, 2018

Một số ví dụ less command line trên Linux

Một số ví dụ less command line trên Linux

Lệnh less dùng để đọc nội dung 1 file xuất nội dung trên cùng 1 trang hoặc cùng 1 màn hình.
Một số ví dụ less command line trên Linux Reviewed by HAPPY on 11:31 PM Rating: 5 Một số ví dụ less command line trên Linux Lệnh less dùng để đọc nội dung 1 file xuất nội dung trên cùng 1 trang hoặc cùng 1 màn hình.

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top