Transfer tên miền quốc tế | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, March 12, 2018

Transfer tên miền quốc tế

Transfer tên miền quốc tế

* Để chuyển tên miền từ nơi nhà cung cấp A sang nhà cung cấp B thì tên miền của bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- 1: Tên miền phải có thời gian đăng ký lớn hơn 60 ngày tính từ ngày đăng ký.
- 2: Tên miền phải chưa thực hiện gia hạn và không thay đổi thông tin tên miền hoặc chuyển sở hữu tên miền trong 60 ngày gần đây.
- 3: Lấy EPP code chính xác từ nhà cung cấp cũ.
- 4: Email đăng ký trường “Admin” của thông tin whois phải nhận được email.
- 5: Tên miền phải được unlock và trạng thái domain đang ở trạng thái đồng ý.
- 6: Tắt private whois nếu có.
- 7: Domain phải không hết hạn trong 30 ngày kể từ ngày chuyển.
Transfer tên miền quốc tế Reviewed by HAPPY on 5:01 PM Rating: 5 Transfer tên miền quốc tế * Để chuyển tên miền từ nơi nhà cung cấp A sang nhà cung cấp B thì tên miền của bạn phải thỏa mãn các điều ki...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top