Cập nhật PHP cho DirectAdmin | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Friday, March 9, 2018

Cập nhật PHP cho DirectAdmin

Cập nhật PHP cho DirectAdmin
Để cập nhật phiên bản PHP hiện tại lên 1 bản version cập nhật mới hay vá lỗi cho phiên bản PHP hiện tại ta thực hiện như sau:
1. Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại
# php -v

2. Cập nhật custom build PHP cho DirectAdmin
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# vi options.conf

 #./build update
# ./build php n
# ./build rewrite_confs
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Cập nhật PHP cho DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 3:21 PM Rating: 5 Cập nhật PHP cho DirectAdmin Để cập nhật phiên bản PHP hiện tại lên 1 bản version cập nhật mới hay vá lỗi cho phiên bản PHP hiện tại ta ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top