Cập nhật Apache HTTPD cho DirectAdmin | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, March 12, 2018

Cập nhật Apache HTTPD cho DirectAdmin

Cập nhật Apache HTTPD cho DirectAdmin

1. Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại
# /usr/sbin/httpd -v

2. Build Apache
 cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build rewrite_confs
Cập nhật Apache HTTPD cho DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 11:09 PM Rating: 5 Cập nhật Apache HTTPD cho DirectAdmin 1. Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại # /usr/sbin/httpd -v 2. Build Apache  cd /usr/local/dire...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top