Fix lỗi Domain have already exists | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, January 27, 2018

Fix lỗi Domain have already exists

Fix lỗi Domain have already exists
Trong quá trình chúng ta thêm tên miền trên DirectAdmin sẽ xảy ra lỗi báo
Cannot create that domain

Details

That domain already exists
Dòng thông báo này cho chúng ta 2 trường hợp lỗi xảy ra như sau
Trường hợp 1: Domain đã tồn tại ở 1 tài khoản khác
Đăng nhập với tài khoản admin của Directadmin kiểm tra
Nếu nếu search ra tên miền đã có bạn cần kiểm tra dữ liệu và xóa đi tạo lại hoặc thêm tên miền khác
Trường hợp 2: Tên miền không tồn tại ở bất kỳ đâu
Kiểm tra DNS Administration
Chọn tên miền nếu có nhấn Deleted
hoặc SSH vào VPS/Server
Chạy lệnh
# echo 'action=tally&value=all' >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
Sau đó restart DirectAdmin
# service directadmin restart
Chúc bạn thành công
Fix lỗi Domain have already exists Reviewed by HAPPY on 4:26 PM Rating: 5 Fix lỗi Domain have already exists Trong quá trình chúng ta thêm tên miền trên DirectAdmin sẽ xảy ra lỗi báo Cannot create that domain...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top