Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 30, 2018

Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla

Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla
Trong quá trình sử dụng hosting chắc rằng đôi lúc chúng ta sẽ có lỗi khi upload dữ liệu thông qua FileZilla kèm mã lỗi 421 nội dung Too Many FTP Connections Error. -> Có quá nhiều kết nối thông qua 1 tài khoản làm cho FTP quá tải.
Giải quyết vấn đề này như sau:
1. Chỉnh sửa giới hạn trong FileZilla
- Mở FileZilla lên
- Chọn File -> Site Manager (hoặc nhấn Ctrl +S)
- Chọn Site -> Transfer Settings
Chọn Limit number of simultaneous connections -> Maximum number of connections. Thông thường giới hạn là 8.
2. Xóa các kết nối chờ lỗi trên tài khoản FTP
Truy cập vào cPanel chọn FTP Connections
Hủy tất cả các kết nối nhấn Disconnect
Chúc bạn thành công !
Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla Reviewed by HAPPY on 11:18 AM Rating: 5 Fix Too Many FTP Connections Error In FileZilla Trong quá trình sử dụng hosting chắc rằng đôi lúc chúng ta sẽ có lỗi khi upload dữ liệu ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top