Hướng dẫn tạo tài khoản trên DirectAdmin CP | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Friday, January 19, 2018

Hướng dẫn tạo tài khoản trên DirectAdmin CP

Hướng dẫn tạo tài khoản trên DirectAdmin CP
Bài viết hướng dẫn cho chúng ta tạo các loại tài khoản trên DirectAdmin như tài khoản admin, tài khoản Reseller, tài khoản User.

1. Tạo tài khoản Administrator
Đăng nhập vào DirectAdmin -> Create Administrator
Điền các thông tin
Nhấn Submit để khởi tạo

2. Tạo tài khoản Reseller
Để khởi tạo 1 tài khoản Reseller chúng ta phải tạo 1 gói Packages lưu các thông số giới hạn cho user.
2.1 Tạo gói Packages.
Truy cập DirectAdmin -> Manage Reseller Packages
Nhấn Add Packages
Thiết lập các thông số cho gói
Nhấn Save để khởi tạo
2.2 Tạo Reseller
Nhấn chọn Create Reseller
Nhập thông tin tài khoản Reseller
Nhấn Submit để tạo tài khoản
3. Tạo tài khoản User
Để tạo 1 user ta phải có 1 package
3.1 Tạo Package cho Reseller
Đăng nhập vào reseller hoặc nhấn Reseller Level (Giao diện admin)
Điền các thông số cài đặt như bên dưới
Nhấn Save để tạo gói
3.2 Tạo User
Nhấn Add User
Nhập thông số cài đặt
Nhấn Submit để tạo tài khoản

Hướng dẫn tạo tài khoản trên DirectAdmin CP Reviewed by HAPPY on 11:29 AM Rating: 5 Hướng dẫn tạo tài khoản trên DirectAdmin CP Bài viết hướng dẫn cho chúng ta tạo các loại tài khoản trên DirectAdmin như tài khoản admin,...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top