Hướng dẫn cài đặt Softaculous trên DirectAdmin | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, January 23, 2018

Hướng dẫn cài đặt Softaculous trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Softaculous trên DirectAdmin

1. Cài đặt ionCube Loader
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build set ioncube yes
# ./build ioncube
2. Cài đặt Softaculous
# wget -N http://files.softaculous.com/install.sh
# chmod 755 install.sh
# ./install.sh
3. Kiểm tra
Giao diện admin
Giao diện User
Hướng dẫn cài đặt Softaculous trên DirectAdmin Reviewed by HAPPY on 11:53 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Softaculous trên DirectAdmin 1. Cài đặt ionCube Loader # cd /usr/local/directadmin/custombuild # ./build set ioncub...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top