Thao tác database trên DirectAdmin Control Panel | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, January 22, 2018

Thao tác database trên DirectAdmin Control Panel

Thao tác database trên DirectAdmin Control Panel
1. Tạo database
Đăng nhập thông tin quản trị user trên DirectAdmin
Chọn MySQL Management
Nhấn Create database
Nhấn Create để tạo database
2. Import database
Chúng ta có thể import database qua command line hoặc thông qua phpMyAdmin. Sau đây chúng ta sẽ dùng phpMyAdmin để kết nối vào database và import database.
Chọn MySQL Management -> phpMyAdmin
hoặc chúng ta có thể import trực tiếp database lên với user database và mật khẩu
Giao diện phpMyAdmin
Lưu ý: Chúng ta sẽ nhập thông tin user database và mật khẩu user database để vào phpMyAdmin nhé
Chọn tên database -> Import
Nhấn chọn tệp -> Go (thực hiện) để import dữ liệu lên


3. Backup database
Chọn MySQL Management -> Chọn database cần backup nhấn Download
Chúng ta cũng có thể và phpMyAdmin -> Export (Kết xuất dữ liệu) để backup database nhé
4. Restore khôi phục database
Chọn file database upload có dạng gz lên
Nhấn Upload để restore database
5. Xóa database
Chọn MySQL Management -> Chọn database cần xóa và nhấn Delete

Thao tác database trên DirectAdmin Control Panel Reviewed by HAPPY on 11:13 PM Rating: 5 Thao tác database trên DirectAdmin Control Panel 1. Tạo database Đăng nhập thông tin quản trị user trên DirectAdmin Chọn MySQL Managem...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top