Kiểm tra phiên bản của Ubuntu/Debian | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, December 7, 2017

Kiểm tra phiên bản của Ubuntu/Debian

Kiểm tra phiên bản của Ubuntu/Debian
Chúng ta có thể kiểm tra phiên bản Ubuntu theo
# cat /etc/issue
# cat /etc/lsb-release
# cat /etc/os-release
# lsb_release -da
# hostnamectl

Kiểm tra phiên bản của Ubuntu/Debian Reviewed by HAPPY on 8:14 AM Rating: 5 Kiểm tra phiên bản của Ubuntu/Debian Chúng ta có thể kiểm tra phiên bản Ubuntu theo # cat /etc/issue # cat /etc/lsb-release # cat...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top