Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, December 13, 2017

Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS
Bước 1: Download file cài đặt
# wget -N http://files.webuzo.com/install.sh
Bước 2: Phân quyền cài đặt
# chmod 0755 install.sh
Bước 3: Cài đặt Webuzo Control Panel
# ./install.sh
Bước 4: Thiết lập Webuzo
* User Name: Thông tin user đăng nhập
* Email Address: Email quản lý
* Password: Mật khẩu
* Re-enter Password: Nhập lại mật khẩu
* Primary Domain: Domain
* License Key: Nếu có
Quá trình cài đặt hoàn tất
Giao diện Admin
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS Reviewed by HAPPY on 10:37 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Webuzo Control Panel trên CentOS Bước 1 : Download file cài đặt # wget -N http://files.webuzo.com/install.sh Bước 2 ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top