Kiểm tra phiên bản của CentOS | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, December 7, 2017

Kiểm tra phiên bản của CentOS

Kiểm tra phiên bản của CentOS
1. lsb_release
Đây là một câu lệnh in ra thông tin phiên bản và một số lệnh LSB( Linux Standard Based)
Để sử dụng câu lệnh này chúng ta phải cài đặt gói redhat-lsb-core
Sau đó sử dụng lệnh
lsb_release -a
2. system release
Sử dụng lệnh
rpm -qa | grep -i centos-release
3. File release
cat /etc/system-release
hoặc
cat /etc/redhat-release
Xem thêm video
Chúc bạn thành công !
Kiểm tra phiên bản của CentOS Reviewed by HAPPY on 8:13 AM Rating: 5 Kiểm tra phiên bản của CentOS 1. lsb_release Đây là một câu lệnh in ra thông tin phiên bản và một số lệnh LSB( Linux Standard Based) Đ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top