Một số ví dụ về lệnh du trên Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, November 22, 2017

Một số ví dụ về lệnh du trên Linux

Một số ví dụ về lệnh du trên Linux
Lệnh du: Dùng để kiểm tra dung lượng sử dụng
Trong đó:
a: Dùng để hiển thị tất cả các dung lượng
b: Hiển thị thông tin theo dạng byte
h. Hiển thị thông tin theo dạng kilobyte
s: Tổng dung lượng kết thúc
--time: Hiển thị thời gian chỉnh sửa
1. Hiển thị thông tin 1 file, thư mục hoặc nhiều file thư mục

2. Hiển thị thông tin theo chế độ có thể đọc được
Như hiển thị về thông tin kích thước MB, KB, GB.
3. Hiển thị duy nhất thông tin tổng dung lượng
4. Hiển thị kèm thời gian chỉnh sửa của file, tập tin
5. Hiển thị thông tin dung lượng sử dụng ngoại trừ các file

Một số ví dụ về lệnh du trên Linux Reviewed by HAPPY on 10:47 AM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh du trên Linux Lệnh du: Dùng để kiểm tra dung lượng sử dụng Trong đó: a: Dùng để hiển thị tất cả các dung lượng ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top