Một số câu lệnh quản lý Exim Mail Server | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, November 12, 2017

Một số câu lệnh quản lý Exim Mail Server

Một số câu lệnh quản lý Exim Mail Server 
Exim là một Message Tranfer Agent (MTA) được sử dụng trên hệ thống Unix kết nối qua Internet. Exim có thể cài đặt thay cho sendmail để gửi thư và nó có cơ chế kiểm soát định tuyến thư đến và đi. Sau đây là một số câu lệnh command line để kiểm tra Exim:
1. Hiển thị tất cả tin nhắn trong hàng đợi
exim -bp
2. Hiển thị số lượng email trong hàng đợi
exim -bpc
3. Hiển thị bảng tóm tắt ngắn về tất cả email trong hàng đợi
exim-bp | exiqsumm
4. Hiển thị các tin nhắn không gửi đi trong hàng đợi
exim -bpu
5. Hiển thị tất cả các cấu hình của Exim
exim -bP
Tham khảo thêm tại:
link 1 link 2 link 3
Một số câu lệnh quản lý Exim Mail Server Reviewed by HAPPY on 9:31 PM Rating: 5 Một số câu lệnh quản lý Exim Mail Server  Exim là một Message Tranfer Agent (MTA) được sử dụng trên hệ thống Unix kết nối qua Internet. ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top