Một số ví dụ về cut command line trên Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, November 18, 2017

Một số ví dụ về cut command line trên Linux

Một số ví dụ về cut command line trên Linux
Lệnh cut dùng để get một nội dung ( dòng, cột...vv) từ file
Khởi tạo 1 file demo.txt như sau:
cat >demo.txt
 Xuất ra 1 cột kí tự trong file
Ta sử dụng option -c để thực hiện công việc này
cut -c2 demo.txt
Xuất ra 1 vùng cột kí tự trong file
cut -c1-4 demo.txt
Xuất ra nội dùng từ cột kí tự đến hết

Một số ví dụ về cut command line trên Linux Reviewed by HAPPY on 11:58 AM Rating: 5 Một số ví dụ về cut command line trên Linux Lệnh cut dùng để get một nội dung ( dòng, cột...vv) từ file Khởi tạo 1 file demo.txt như ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top