Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, November 15, 2017

Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux

Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux

1. Liệt kê tất cả các port kết nối
netstat -a
2. Liệt kê các kết nối qua TCP
netstat -at
3. Liệt kê kết nối qua UDP
netstat -au
4. Liệt kê tất cả các port đang Listening
netstat -l
5. Liệt kê các port listening bằng TCP
netstat -lt
6. Liệt kê các port listening bằng UDP
netstat -lu
7. Liệt kê các port listening bằng Unix
netstat -lx
8. Hiển thị thống kê các giao thức đang chạy
netstat -s
9. Hiển thị thống kê các giao thức đang chạy bằng TCP
netstat -st
10. Hiển thị thống kê các giao thức đang chạy bằng UDP
netstat -su
11. Hiển thị dịch vụ đang chạy kèm PID
netstat -tp
12. Hiển thị bảng định tuyến IP
netstat -r
13.Hiển thị card network hiện tại đang kết nối
netstat -i
14. Hiển thị chi tiết thông tin card network hiện tại đang kết nối
netstat -ie
15. Hiển thị thông tin IPv4 và IPv6
netstat -g
16. Hiển thị kết nối kèm với tên chương trình 
 netstat -ap | grep http
17. Hiển thị các kết nối đang trạng thái Establish
netstat -atnp | grep ESTA
watch -d -n0 "netstat -atnp | grep ESTA"
Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux Reviewed by HAPPY on 10:55 PM Rating: 5 Một số ví dụ về lệnh netstat trong linux 1. Liệt kê tất cả các port kết nối netstat -a 2. Liệt kê các kết nối qua TCP netstat -at ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top