Fix lỗi Could not get lock trên Ubuntu | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, November 13, 2017

Fix lỗi Could not get lock trên Ubuntu

Fix lỗi Could not get lock trên Ubuntu

Khi cài đặt các gói trên Ubuntu thường bị thông báo lỗi
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock – open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it?
Để khắc phục lỗi này ta làm như sau:
Bước 1: Kiểm tra tiến trình apt-get hay apt đang bị lỗi

ps aux | grep apt

Bước 2: Kill tiến trình lỗi ở trên

kill -9 processnumber

Bước 3: Xóa lock tại /var/lib/dpkg/lock

sudo rm /var/lib/dpkg/lock

Bước 4: Chạy lại cấu hình gói cài đặt

sudo dpkg --configure -a

Trên đây là những bước fix lỗi cơ bản và thường gặp nhất Nếu vẫn bị lỗi chúng ta nên khởi động máy và thử lại
Tham khảo thêm tại:  link
Chúc bạn thành công !
Fix lỗi Could not get lock trên Ubuntu Reviewed by HAPPY on 4:52 PM Rating: 5 Fix lỗi Could not get lock trên Ubuntu Khi cài đặt các gói trên Ubuntu thường bị thông báo lỗi E: Could not get lock /var/lib/dpkg/loc...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top