Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring 4.x trên Debian 9 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Wednesday, November 15, 2017

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring 4.x trên Debian 9

Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring 4.x trên Debian 9

Bước 1: Chuẩn bị và cập nhập hệ thống
# apt-get update
# apt-get -y install build-essential apache2 php openssl perl make php-gd libgd2-xpm-dev libapache2-mod-php libperl-dev libssl-dev daemon wget apache2-utils unzip
Bước 2: Cài đặt Nagios
Khởi tạo user và group cho Nagios
# useradd nagios
# groupadd nagcmd
# usermod -a -G nagcmd nagios
# usermod -a -G nagcmd www-data
Download và cài đặt Nagios
# wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.3.4.tar.gz
# tar -zxvf nagios-4.3.4.tar.gz
# cd nagios-4.3.4/
# ./configure --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd --with-httpd_conf=/etc/apache2/sites-enabled/
# make all
# make install
Cài đặt Init script khởi động cho Nagios
# make install-init
Khởi tạo các file cấu hình mẫu
# make install-config
Cài đặt Nagios chạy với dòng lệnh
# make install-commandmode
Thiết lập giao diện Nagios Web
# make install-webconf
Thiết lập mật khẩu Nagios
# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
Bước 3: Cài đặt Plugin Nagios
# wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
# tar -zxvf /tmp/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
# cd nagios-plugins-2.2.1/
# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
# make
# make install
Bước 4: Kiểm tra
Cấu hình email kết nối Nagios
# vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

# systemctl start httpd.service
# systemctl enable httpd.service
# /etc/init.d/nagios start
# systemctl enable nagios
Truy cập http://your_ip_server/nagios hoặc http://your_domain/nagios
Đăng nhập với username: nagiosadmin, Password: Mật khẩu đã đặt
Kiểm tra host monitor
Kiểm tra trạng thái giám sát service
Xem thêm video
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring 4.x trên Debian 9 Reviewed by HAPPY on 11:45 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Nagios Monitoring 4.x trên Debian 9 Bước 1 : Chuẩn bị và cập nhập hệ thống # apt-get update # apt-get -y install bu...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top