Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Friday, November 17, 2017

Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora

Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora
- Hiển thị các gói đã cài đặt
# rpm -qa
# yum list installed
- Hiển thị các gói cài đặt kèm thời gian
rpm -qa --last
- Tìm kiếm gói  đã cài đặt
# yum list installed httpd
# rpm -qa | grep -i httpd
- Hiển thị thông tin chi tiết về gói
# rpm -qi httpd

# yum info httpd
- Hiển thị các gói cài đặt
dnf list installed
dnf info

Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora Reviewed by HAPPY on 8:56 AM Rating: 5 Hiển thị các gói đã cài đặt trong CentOS/Redhat/Fedora - Hiển thị các gói đã cài đặt # rpm -qa # yum list installed - Hiển thị cá...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top