Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 R2 Standard | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, October 19, 2017

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 R2 Standard

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 R2 Standard

Bước 1: Tải Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 Standard +Datacenter
https://goo.gl/OaxkYt
Windows Server 2012 R2 Installation Keys
- Server Standard: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
- Server Datacenter: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
- Server Standard Core: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
- Server Datacenter Core: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 R2 Essentials
https://goo.gl/PPaGYt
Chi tiết tại: link
Bước 2: Cài đặt Windows Server 2012 R2
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 R2 Standard Reviewed by HAPPY on 10:05 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 R2 Standard Bước 1 : Tải Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Standard +Datacenter ht...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top