Vòng đời tên miền Quốc Tế | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Monday, October 30, 2017

Vòng đời tên miền Quốc Tế

Vòng đời tên miền Quốc Tế

Theo ICANN vòng đời tên miền được minh họa như sau:

  • Available (Trạng thái tự do)

Tên miền này không có người đăng ký và sẵn sàng. Tên miền quốc tế có thể đăng ký từ 1 đến 10 năm

  • Registered Period ( Trạng thái đã được đăng ký)

Tên miền đã được kích hoạt. Sau khi kích hoạt thành công tên miền nếu muốn chuyển đổi nhà cung cấp đăng ký tên miền
Thời gian tối thiểu 60 ngày.

  • Expired (Trạng thái tên miền hết hạn)

Tên miền sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 24h kể từ khi hết hạn. Thường khi truy cập tên miền sẽ chuyển sang trang website của nhà quản lý tên miền

  • Auto Renew Grace Period ( Trạng thái tự động gia hạn tên miền)

Tên miền sẽ chờ khoảng 45 ngày kể từ ngày hết hạn để gia hạn tên miền. Thông thường các nhà cung cấp tên miền quốc tế thống nhất là 40 ngày

  • Redemption Grace Period ( Trang thái tên miền chờ chuộc) 

Thời gian khoảng 30 ngày. Trạng thái tên miền này xem như tên miền đã không còn ghi nhận được thông tin cũ cũng như bản ghi trên các máy chủ DNS sẽ xóa bỏ hoàn toàn
Nếu muốn gia hạn tên miền này chúng ta phải trả thêm lệ phí. Lệ phí này gồm : Phí chuộc và phí gian hạn lại tên miền 1 năm
Phí chuộc: Là lệ phí mà chúng ta phải trả cho nhà cung cấp tên miền. Phí này tùy thuộc vào nhà cung cấp tên miền 75$, 100$,120$,..vv

  • Pending Delete Period ( Trạng thái chờ xóa)

Sau trạng thái chờ chuộc 30 ngày. Tên miền sẽ rơi vào trạng thái chờ chuẩn bị xóa. Sau 5 ngày tên miền sẽ chuyển sang trang thái Availbale trở lại

  • Release Available 

Tên miền quay lại trạng thái vòng đời sẵn sàng. Bắt đầu 1 vòng đời tên miền mới
Vòng đời tên miền Quốc Tế Reviewed by HAPPY on 10:39 AM Rating: 5 Vòng đời tên miền Quốc Tế Theo ICANN vòng đời tên miền được minh họa như sau: Available (Trạng thái tự do) Tên miền này không ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top