Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 16.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, October 21, 2017

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 16.x

Bước 1: Cấu hình cơ bản
# sudo vi /etc/apt/sources.list
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
Thêm GPG key
# sudo wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
# sudo apt-key add jcameron-key.asc
# sudo apt-get update -y
Bước 2: Cài đặt Webmin
# sudo apt-get install webmin -y
Bước 3: Truy cập Webmin
Cho phép Webmin chạy qua Firewall
# sudo ufw allow 10000
Truy cập https://your_IP_Address:10000 hoặc https://your_domain:10000

Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 5:03 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 16.x Bước 1 : Cấu hình cơ bản # sudo vi /etc/apt/sources.list deb http://download.webmin.com/dow...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top