Hướng dẫn cài đặt XenForo trên Hosting Linux | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, October 8, 2017

Hướng dẫn cài đặt XenForo trên Hosting Linux

Hướng dẫn cài đặt XenForo trên Hosting Linux

Bước 1: Tải source code mã nguồn XenForo
- Download bản mới nhất tại trang chủ https://xenforo.com/
hoặc tại bản XenForo 1.5 tại đây
Bước 2: Upload dữ liệu lên hosting
- Đăng nhập thông tin quản trị hosting
- Chọn File Manager -> public_html

- Chọn Upload -> Select File
- Giải nén file
- Di chuyển File Upload ra thư mục public_html
Bước 3: Khởi tạo database
- Chọn MySQL Database
- Khởi tạo database
- Khởi tạo user database
- Phân quyền user cho database
Bước 4: Cài đặt XenForo
Truy cập trình duyệt http://your_domain
- Nhấn Begin Installation ( Bắt đầu cài đặt)
- Nhấn Test & Generate Configuration
- Nhấn Continue with installation
- Nhấn Begin Installation
- Quá trình cài đặt ban đầu
- Đặt user, mật khẩu quản trị XenForo
- Khai báo đường dẫn truy cập trang chủ và quản trị XenForo
- Kết thúc quá trình cài đặt
Bước 5: Kiểm tra
- Giao diện trang chủ
- Giao diện Admin

Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt XenForo trên Hosting Linux Reviewed by HAPPY on 5:39 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt XenForo trên Hosting Linux Bước 1 : Tải source code mã nguồn XenForo - Download bản mới nhất tại trang chủ https://x...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top