Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 17.04 Minimal | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, October 5, 2017

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 17.04 Minimal

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 17.04 Minimal
Bước 1: Tải file ISO Ubuntu 17.04 Server
Download từ trang chủ: http://releases.ubuntu.com/17.04/ubuntu-17.04-server-amd64.iso.torrent
hoặc các mirror khác tại https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads
Bước 2: Cài đặt Ubuntu theo hướng dẫn bên dưới
- Boot ISO đã giải nén. Chọn Install Ubuntu Server
- Chọn ngôn ngữ cài đặt
- Chọn Country Vùng quốc gia
- Định dạng ngôn ngữ bàn phím và keyword cho hệ thống
- Nhấn Yes để chọn hệ thống xác định bàn phím hoặc chọn No để thiết lập bàn phím
- Thiết lập bàn phím cho hệ thống

- Cấu hình hostname
- Tạo user
- Nhập mật khẩu user
- Nhập lại mật khẩu user
- Chọn mã hóa thư mục home hay không. Nhấn No
- Xác nhận Clock
- Thiết lập phân vùng ổ cứng
- Chọn ổ cứng nhấn Enter

- Chia phân vùng
- Phân vùng boot
- Phân vùng swap
- Phân vùng /

- Cấu hình Proxy để tải các gói cài đặt
- Cấu hình cập nhật cho hệ thống
- Cài đặt một số phần mềm - Open SSH Server
- Thiết lập Grub Reboot
- Kết thúc quá trình cài đặt

Xem thêm tại video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 17.04 Minimal Reviewed by HAPPY on 3:09 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt Ubuntu Server 17.04 Minimal Bước 1 : Tải file ISO Ubuntu 17.04 Server Download từ trang chủ: http://releases.ubuntu.c...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top