Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 16.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, October 14, 2017

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 16.x

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 16.x 
Chuẩn bị ban đầu
# sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
Bước 1: Cài đặt Nginx
- Cài đặt Nginx
# service apache2 stop
# update-rc.d -f apache2 remove
# sudo apt-get -y install nginx
- Khởi động Nginx
# systemctl start nginx
- Cho phép Nginx khởi động cùng hệ thống
# systemctl enable nginx
Bước 2: Cài đặt MySQL/ MariaDB
- Cài đặt MySQL
# sudo apt-get install -y mysql-server mysql-client
- Cài đặt MariaDB
# sudo apt-get install mariadb-server
Bước 3: Cài đặt PHP
# sudo apt-get -y install php7.0-fpm
Bước 4: Cấu hình Nginx
Bước 5: Cài đặt một số module PHP
# sudo apt-get -y install php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php-pear
php-imagick php7.0-imap php7.0-mcrypt php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode
php7.0-sqlite3 php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mbstring php-gettext
Xem thêm video tại
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 16.x Reviewed by HAPPY on 11:41 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 16.x   Chuẩn bị ban đầu # sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y Bước 1: Cài đ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top