Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 17.x | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Sunday, October 15, 2017

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 17.x

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 17.x
Chuẩn bị ban đầu
# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Bước 1: Cài đặt Nginx
# sudo apt-get -y install nginx
# systemctl start nginx
# systemctl enable nginx
Bước 2: Cài đặt MySQL/MariaDB
# sudo apt-get install -y mysql-server mysql-client
Bước 3: Cài đặt PHP
Xem thêm video
Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 17.x Reviewed by HAPPY on 9:39 AM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 17.x Chuẩn bị ban đầu # sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Bước 1: Cài đặt Nginx ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top