Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên Debian 9 | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Tuesday, October 24, 2017

Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên Debian 9

Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên Debian 9

Bước 1: Cài đặt gói apt cho MySQL 8.0 cho Debian
# su
#  wget  https://repo.mysql.com/mysql-apt-config_0.8.8-1_all.deb
#  dpkg -i  mysql-apt-config_0.8.8-1_all.deb
Nhấn chọn MySQL Server & Cluster -> Chọn MySQL 8.0
Nhấn chọn mysql 8.0
Nhấn OK

Bước 2: Cài đặt MySQL 8.0
# apt-get update
# apt-get install mysql-server -y
Nhập mật khẩu root MySQL

Nhập lại mật khẩu root MySQL

Bước 3: Khởi động dịch vụ MySQL
Khởi động dịch vụ MySQL
# systemctl start mysql.service
Cho phép MySQL khởi động cùng hệ thống
# systemctl enable mysql.service
Bước 4: Kiểm tra MySQL
# mysql -u root -p
Xem thêm video

Chúc bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên Debian 9 Reviewed by HAPPY on 3:05 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt MySQL 8.0 trên Debian 9 Bước 1 : Cài đặt gói apt cho MySQL 8.0 cho Debian # su #  wget  https://repo.mysql.com/mysql-ap...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top