Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Saturday, September 16, 2017

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server
1. Chuẩn bị ban đầu
Download ISO CentOS 6.9 Minimal Server từ trang https://www.centos.org/download/mirrors/
Chúng ta có thể download trực tiếp tại đây
2. Cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server
- Boot CentOS từ file iso đã tải ở trên. Chọn Install or upgrade an existing system
- Nhấn Skip để bỏ qua cài đặt media
-Nhấn Next để tiếp tục cài đặt
- Chọn Language -> English(hoặc tùy chọn ngôn ngữ) -> Next để tiếp tục
- Chọn Keyboard (Bàn phím) -> Next để tiếp tục
- Chọn Basic Storage Devices
- Nhấn Yes, discard any data
- Cấu hình Hostname & Network
- Chọn Configure Network
- Nhấn Edit để cấu hình
- Tích chọn Connect automatically. Set up IP address & subnetmask->Apply -> Close -> Next để tiếp tục
- Chọn Time Zone (Cài đặt thời gian)-> Next để tiếp tục
- Đặt mật khẩu cho root ( Mật khẩu phải mạnh gồm ít nhất 1 kí tự hoa, 1 kí tự thường, 1 kí tự đặc biệt, độ dài tối thiểu là 8 kí tự) -> Next để tiếp tục
- Chọn Create Custom Layout( Phân vùng đĩa bằng tay - manual) -> Next để tiếp tục
- Nhấn Create -> Create để tạo các phân vùng đĩa
a. Phân vùng boot
Nhấn Ok để set phân vùng boot này
b. Phân vùng swap (Được tính swap =Ram vật lý * 2 hoặc nhỏ hơn hoặc bẳng ram vật lý) Ví dụ Ram 2Gb -> swap =4Gb
Nhấn Ok để set phân vùng này
c. Phân vùng /
- Sau khi set xong các phân vùng mặc định của hệ thống -> Next để tiếp tục
- Chọn Format để tiếp tục
- Nhấn Write Changes to disk
- Chọn nơi lưu trữ CentOS -> Nhấn Next để cài đặt
- Chờ hệ thống cài đặt hoàn thành các gói package
- Nhấn Reboot để hoàn thành cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server
- Login vào CentOS
Xem thêm video

Chúc các bạn thành công !
Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server Reviewed by HAPPY on 10:24 PM Rating: 5 Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.9 Minimal Server 1. Chuẩn bị ban đầu Download ISO CentOS 6.9 Minimal Server từ trang https://www.centos.org/...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top