Cách xóa cache DNS | Chia sẽ kiến thức Linux/Unix

728x90 AdSpace

Nổi bật
Thursday, September 28, 2017

Cách xóa cache DNS

Đôi khi chúng ta trỏ tên miền về hosting hoặc website nhưng khi truy cập vẫn không hiển thị hoặc hiển thị IP, website cũ hoặc ping vẫn chưa nhận được các record đã trỏ. Lý do phổ biến là do cache DNS trình duyệt máy tính và trên máy tính còn lưu nên quá trình phân giải chưa hoàn chỉnh.
1. Xóa cache trên máy tính
Bước 1: Trên bàn phím máy tính nhấn tổ hợp phím "Cửa sổ(Logo Windows) + R"
Bước 2: Nhập vào khung Open lệnh "cmd"
Bước 3: Chạy lệnh "ipconfig /flushdns"
2. Cập nhật hệ thống cache DNS
Bước 1: Truy cập link https://developers.google.com/speed/public-dns/cache
Bước 2: Nhập tên miền và loại record muốn cập nhật -> Nhấn Flush Cache
3. Xóa cache DNS trên trình duyệt
- Trình duyệt Chrome
Bước 1: Truy cập trình duyệt với dòng link sau
chrome://net-internals/#dns
Bước 2: Nhấn " Clear Cache"
- Trình duyệt Cốc Cốc
Tương tự Chrome
Bước 1: Truy cập trình duyệt với dòng link sau
coccoc://net-internals/#dns
Bước 2: Nhấn " Clear Cache"
Cách xóa cache DNS Reviewed by HAPPY on 1:03 PM Rating: 5 Đôi khi chúng ta trỏ tên miền về hosting hoặc website nhưng khi truy cập vẫn không hiển thị hoặc hiển thị IP, website cũ hoặc ping vẫn chưa ...

No comments:

Copyright © 2017 - 2027 Chia sẽ kiến thức Linux/Unix All Right Reserved
Thiết kế bởi HAPPY
Scroll to Top